Du bliver tilbudt tre ord. Der er en klar forbindelse mellem første og anden. Der er en lignende forbindelse mellem det tredje og et af de fem ord, der tilbydes at vælge imellem. Dette ord skal du understrege.

sang: komponist = fly :?
a) lufthavn, b) flyvning, c) designer, g) brændstof, e) fighter.

Godt: ondt = dag :?
a) solen b) natten, c) uge, d) onsdag, e) dag.

Det korrekte svar er nat.

Opgave 3 - A

1. Verb: konjugat = substantiv :?
a) ændre, b) form, c) brug, d) hældning, e) skriv.

2. Koldt: varmt = bevægelse :?
a) inerti, b) hvile, c) molekyle, d) luft, e) interaktion.

3. Columbus: rejse = jordskælv :?
a) en opdager, b) dannelsen af ​​bjerge, c) en udbrud, d) ofre, e) et naturligt fænomen.

4. Addendum: amount = co-factor :?
a) forskel, b) divisor, c) produkt, d) multiplikation, e) nummer.

5. Slaveholdere: borgerskabet = slaver :?
a) slavesystemet, b) borgerskabet, c) slaveejere, d) lønmodtagere, e) fanger.

6. Fern: Spore = Pine :?
a) en kegle, b) en nål, c) en plante, d) et frø, e) gran.

7. Digt: poesi = historie :?
a) en bog, b) en forfatter, c) en historie, d) en sætning, e) prosa.

8. Bjerge: højde = klima :?
a) relief, b) temperatur, c) natur, d) geografisk breddegrad, e) vegetation.

9. Plante: stamme = celle :?
a) en nucleus, b) et kromosom, c) et protein, d) et enzym, e) division.

10. Rigdom: fattigdom = livsstil :?
a) serfs, b) personlig frihed, c) forrang, d) privat ejendom, e) feudalisme.

11. Start: Afslut = Prologue :?
a) titel, b) introduktion, c) klimaks, d) handling, e) epilog.

12. Lyn: lys = fænomen af ​​:?
a) sten, b) bevægelse, c) tyngdekraft, d) vægt, e) jord.

13. Primitivt fælles system: Slavesystem = Slavesystem :?
a) socialisme, b) kapitalisme, c) slaveejere, d) staten, e) feudalisme.

14. Roman: kapitel = digt :?
a) digt, b) rim, c) stanza, d) rytme, e) genre.

15. Varme: liv = ilt :?
a) gas, b) vand, c) plante, d) udvikling, e) åndedræt.

16. Figur: trekant = tilstand af materie :?
a) væske, b) bevægelse, c) temperatur, d) vand, e) molekyle.

17. Rose: blomst = kapitalister :?
a) udnyttelse, b) arbejdere, c) kapitalisme, d) klasse, e) fabrik.

18. Fald i atmosfæretryk: Nedbør = anticyklon :?
a) godt vejr, b) cyklon, c) klima, d) luftfugtighed, e) vejr service.

19. Rektangel: plan = kube :?
a) plads, b) kant, c) højde, d) trekant, e) side.

20. Krig: død = privat ejendom :?
a) de feudale herrer, b) kapitalismen, c) ulighed, d) slaver, e) serfs.

21. Numeral: antal = verb :?
a) gå, b) handling, c) participle, d) del af tale, e) konjugat.

22. Nord: Syd = Nedbør :?
a) ørken, b) pol, c) regn, d) tørke, e) klima.

23. Diameter: radius = omkreds :?
a) bue, b) segment, c) segment, d) linje, e) cirkel.

24. Epitel: væv = aorta :?
a) hjerte, b) indre organ, c) arterie, d) ven, e) blod.

25. Hammer: hammer = generator :?
a) forbinde, b) producere, c) tænde, d) ændre, e) varme.

Skoleprøve af mental udvikling (STOUR)

Skoleprøven på mental udvikling er designet til at diagnosticere den mentale udvikling af unge - studerende i grad 6-8 (dette svarer til grad 7-9 i moderne termer).

STUD består af 6 subtests, som hver kan indeholde fra 15 til 25 homogene opgaver.

De første to delprøver tager sigte på at identificere skolebørns generelle opmærksomhed og gøre det muligt at bedømme, hvor tilstrækkeligt de studerende bruger visse videnskabelige, kulturelle og sociopolitiske termer og begreber i deres aktive og passive tale.

Den tredje deltest er rettet mod at identificere evnen til at etablere analogier, den fjerde er logiske klassifikationer, den femte er logiske generaliseringer, den sjette finder reglen for konstruktion af en numerisk serie.

Test STUD er en gruppe. Tiden tildelt for hver deltest er begrænset og helt tilstrækkelig for alle elever. Prøven er udviklet i to parallelle former A og B.

Forfatterne af STUD er KM Gurevich, M. K. Akimova, E. M. Borisov, V.G. Zarhin, V.T. Kozlova, G.P.Loginova. Den udviklede test opfylder de høje statistiske kriterier, som enhver diagnostisk test skal opfylde.

Test Guide.

For korrekt afprøvning er det nødvendigt at følge instruktionerne nøje, kontrollere tidspunktet for underprøvninger (ved hjælp af stopur) og ikke hjælpe forsøgspersonerne til at gennemføre opgaver.

I gruppetest skal to eksperimenter deltage. En af dem læser instruktionerne og overvåger prøvetiden, den anden observerer eleverne og advarer dem om, at instruktionerne blev overtrådt.

Tiden for deltestene.

Antal opgaver i deltesten

Kørselstid, min

1. Bevidsthed 1

2. Bevidsthed 2

6. Numeriske serier

Før testen forklarer eksperimentøren sit formål og skaber en passende holdning til emnerne. Til dette adresserer han dem med følgende ord:

"Nu vil du blive tilbudt opgaver, der er designet til at afsløre evnen til at redde, sammenligne objekter og fænomener i verden, for at finde dem generelt og forskellige. Disse opgaver afviger fra hvad du skal gøre i klasseværelset.

For at fuldføre opgaverne skal du bruge en pen og formularer, som vi vil distribuere til dig. Du vil udføre forskellige sæt opgaver. Inden præsentationen af ​​hvert sæt gives en beskrivelse af denne type opgaver, og eksemplerne forklarer, hvordan man løser dem.

For hvert sæt opgaver gives en begrænset tid. Start og slut arbejdet vil være på vores team. Alle opgaver skal løses strengt i orden. Bliv ikke for lang på en opgave. Prøv at arbejde hurtigt og uden fejl! "

Efter at have læst denne instruktion distribuerer eksperimentet testbøger og beder om at udfylde boksene med følgende oplysninger: Elevens navn og efternavn, forsøgsdatoen, klassen og nummeret på den skole, hvor han studerer. Efter at have kontrolleret rigtigheden af ​​at udfylde disse grafer, foreslår eksperimentet, at eleverne sætter knapene til side og lytter nøje. Så læser han vejledningen og undersøger eksemplerne på den første deltest, så spørger han om der er spørgsmål. For at sikre, at testbetingelserne altid er de samme, skal forsøgspersonen simpelthen genlæse det tilsvarende sted i instruktionsteksten ved besvarelse af spørgsmål. Derefter gives der en ordre til at vende siden og begynde at udføre opgaver. I dette tilfælde tænder eksperimentøren umærkeligt på stopuret (for ikke at rette opmærksomheden på det og ikke skabe følelser af spændinger i dem).

Efter den tid, der er tildelt til den første deltest, afbryder eksperimentet afgørende fagets arbejde med ordet "stop" og giver dem mulighed for at lægge pennerne og begynder at læse instruktionerne til den næste deltest.

Under prøvningen er det nødvendigt at kontrollere, om emnerne retter siderne korrekt og opfylder andre krav fra eksperimentet.

Behandling af testresultater.

Produceret kvantitativ og kvalitativ behandling af resultaterne. Mulig gruppe- og individuel dataanalyse.

1) individuelle indikatorer for hvert sæt opgaver (med undtagelse af underprøve 5) - test score og subtest score - udledes ved at tælle antallet af korrekt udførte opgaver. Eksempel: Hvis emne A i underprøve 3 korrekt løste 13 opgaver, bliver hans score for denne subtest lig med 13;

2) Resultaterne af deltest 5 evalueres afhængigt af generaliseringenes kvalitet med 2 point, 1 point og 0. Til behandling skal du bruge tabellerne med omtrentlige svar angivet i generaliseringsopgaverne. Svar, der er bedømt med 2 point, angives helt i tabellen. Kun de ovennævnte svar, såvel som deres synonyme substitutioner, kan vurderes med 2 point.

Listen over svar, bedømt med 1 point, er mindre komplet, da her har emnerne mange flere muligheder for at vælge. Efter en logisk analyse af 1 point kan du evaluere svarene, der adskiller sig fra dem, der er angivet i tabellen.

Man bør huske på, at 1 point får svar, der repræsenterer bredere sammenlignet med de korrekte, kategoriske generaliseringer samt korrekte, men de mest snævre end nødvendige private generaliseringer.

Forkerte svar er bedømt 0. Eksempler på sådanne svar er angivet i tabellerne.

Det maksimale antal point, som en studerende kan få, når deltest 5 udføres, er 38. Dette tal svarer til hundrede procent opfyldelse af denne deltest;

3) Den enkelte indikator for testpræstationen som helhed er summen af ​​point opnået ved at tilføje resultaterne af at løse alle deltests.

Ifølge konceptet af den fulde sammensætning af testen er taget som standarden for mental udvikling. Det sammenligner antallet af opgaver udført af denne studerende. Indstil procentdelen af ​​opgaver, og dette bestemmer den kvantitative side af testen. Der er en udviklet ordning for at præsentere de kvantitative resultater af STEP. (Psykologisk korrektion af mentale udvikling af elever / Under KM Gurevits redaktør, I.V. Dubrovina. - M, 1990. - S. 33-35; 115-117);

4) Hvis den foreslåede sammenligning af grupper af emner indbyrdes, så kan gruppens indikatorer for hver deltest tjene som de aritmetiske middelværdier.

Til analyse af gruppedata vedrørende deres nærhed til den socio-psykologiske standard, betinget som hundrede procent implementering af hver deltest, fordeles alle fag i henhold til testresultaterne i 5 undergrupper:

- den første - den mest succesrige - 10%;

- den anden - tæt på succes - 20%;

- den tredje - den gennemsnitlige succesrate - 40%;

- fjerde - mislykket - 20% 1

For hver af undergrupperne beregnes den gennemsnitlige procentdel af korrekt udførte opgaver. Et koordinatsystem er konstrueret, hvor antallet af undergrupper er på abscissen, procentdelen af ​​de opgaver, der udføres af hver af dem, er på ordinaten. Efter tegning af de tilsvarende punkter tegnes en graf, der afspejler hver af undergruppernes tilgang til den socio-psykologiske standard.

Den samme type behandling udføres og resultaterne af testen som helhed. De resulterende grafer tillader os at give en visuel sammenligning af succesen med STEP-præstationen af ​​elever af både samme og forskellige klasser;

5) blev det fastslået, at i en alder fra 6 til 8 klasse går afstanden i den mentale udvikling mellem de bedste elever i samme prøve ud, den hurtigste del af eleverne hurtigere (med alderen) nærmer sig kravene i den socio-psykologiske standard, mens dårlig opfyldelse Testen er næsten på samme niveau. Denne kendsgerning skal tages i betragtning af skolens psykologer: man bør ikke forvente, at forsinkelsen vil passere sig selv; Tværtimod kan efterslæbet stige. Derfor ville det være nødvendigt at engagere sig mere intensivt med studerende, der ligger bagud i testen for hurtigt at overvinde hullerne i deres mentale udvikling;

6) Når man analyserer resultaterne af en individuel studerende, er der globale vurderinger af mental udvikling som "bedre", "værre", "højere", "lavere", baseret på beregningen af ​​de point, han modtog under testen, og sammenlignet med gruppen (eller norm) er der lidt give til at forstå de særlige egenskaber ved mental udvikling. Men som et første skridt for at få det mest generelle indtryk af en elev, kan vi anbefale at beregne hans samlede score. Det skal tages i betragtning, at de samlede grader af den sjette grader er under 30, de syvende gradere er under 40, de ottende-niende gradere under 45 betragtes som meget lave og indikerer et lavt niveau af mental udvikling. Ved relativt høj mental udvikling er generelle scoringer over 75 for en sjette grader, 90 for en syvende grader og 100 for en ottende grader.

Det er klart, at den samlede test score kan kombinere de ulige bidrag fra hver deltest. Derfor er det næste trin i analysen at fastslå antallet af point, der er modtaget af eleverne i hver deltest.

Den kvantitative karakteristik af elevernes mentale udvikling er underlagt en yderligere kvalitativ, hvor en psykologisk fortolkning gives af afsluttede og uopfyldte opgaver.

1) En gruppeanalyse af resultaterne fra delprøver 1 og 2 skal afsløre niveauet for bevidsthed om studerende i begreber relateret til de to informationsområder (socio-politiske og videnskabelige). For at gøre dette skal du beregne procentdelen af ​​de tilsvarende opgaver for gruppen som helhed;

2) En kvalitativ analyse af delforsøg 1 og 2 kan følge vejen for at identificere kriteriernes opgaver, dvs. de opgaver, hvor de skarpeste forskelle mellem de sammenlignede grupper eller undergrupper af de mest og mindst succesfulde inden for grupperne findes.

En kvalitativ analyse af grupperesultaterne fra de første to delprøver vil således give os mulighed for at karakterisere en gruppe studerende i forhold til de mest og mindst mastrede begreber af generel og fundamental karakter, som bidrager til udvidelsen af ​​horisonter og dannelsen af ​​verdensudsigterne.

Ifølge sådanne karakteristika er det muligt at sammenligne grupper af elever forskelligt hvad angår deres udvikling;

3) Analyse af den kvalitative side af subtest 3 "Analogier" udføres på følgende områder:

- identificere de mest og mindst lærte områder af testindhold

- identifikation af de mest brugte (lette) og sværeste typer af logiske forbindelser fra følgende nedlagt i testen: type - køn, del - hel, årsagseffekt, sekvens, modsatte, funktionelle forhold :

- identifikation af typiske fejl ved etablering af logiske links

Typen af ​​typiske fejl afspejler ikke kun de foretrukne logiske operationer, men hjælper også med at identificere mangler, mulig ensidighed og begrænset informationsassimilering; så er der for eksempel bevis for, at elever i grad 6-8 ofte søger at vælge for det præsenterede koncept, som afspejler dets egenskaber og funktioner; mere sjældent i svarene er der begreber, der har mere fjerne eller dybere forbindelser med en given; Dette faktum kan indikere en tendens til at studere egenskaberne ved individuelle objekter og fænomener og mindre opmærksomhed på forholdet mellem objekter og fænomener.

Hvis der er to eller flere grupper af studerende, så er det for hver af disse indikatorer muligt at sammenligne dem;

4) Analyse af den kvalitative side af underprøven 4 "Klassifikationer" udføres på følgende områder:

- identificere de mest og mindst lærte områder af testindhold

- identifikation af typen af ​​opgaver - med specifikke eller abstrakte begreber, der fremkalder et stort antal fejl;

5) Analyse af den kvalitative side af underprøven 5 "Generaliseringer" udføres på følgende områder:

- bestemmelse af karakteren af ​​typiske generaliseringer - på et specifikt, specifikt, kategorisk grundlag

- identifikation af typiske fejl samt indholdet og arten af ​​begreberne (abstrakt eller konkret), der fremkalder disse fejl

6) En individuel kvalitativ analyse udføres i henhold til samme skema som gruppe 1: - baseret på resultaterne af hver underprøve og sammenligning med hinanden, er det muligt at konkludere hvilken elev der har en logisk handling bedre og hvilken der er værre; hvilke områder af mental udvikling - bevidsthed i nogle generelle begreber eller dannelsen af ​​den operationelle side af tænkning - præsenteres bedre for denne studerende, og som er værre:

- For hver deltest er det muligt at bestemme hvilket af testindholdsområderne bedre forstås, og hvilket er værre;

- hvad er karakteren af ​​de typiske fejl i hver af deltestene;

7) Den foretrukne udførelse af opgaver med et bestemt indhold i alle underprøver, der bruger begreberne videnskabelige og uddannelsesmæssige cyklusser, kan indikere de studerendes herskende hældninger. Det er umuligt at konkludere direkte om en bestemt tilbøjelighed, da man bør tage højde for den studerendes tidligere uddannelse modtaget uden for skolen, lærerens indflydelse, hans deltagelse i valgfag mv. ;

Kvantitativ og kvalitativ analyse af resultaterne af STEP giver mulighed for at evaluere den mentale udvikling af både en enkelt studerende og en gruppe studerende fra forskellige sider. På baggrund af de observerede mangler i mental udvikling kan du skitsere en specifik ordning for afhjælpende arbejde for at fjerne dem.

Håndbogen for skolepsykologer forfattere K.M. og B.

Beskrivelse og eksempler på opgavesæt nummer 1A.

Opgaver består af forhørssætninger. Hver af dem mangler ét ord. Af de fem citerede ord skal du understrege den, som korrekt supplerer denne sætning. Du kan kun understrege et ord.

Eksempel: ordene "biografi" og er identiske i betydningen.

a) en sag b) feat; c) biografi d) bog e) en forfatter

Det rigtige svar er en "biografi". Derfor bør det understreges.

Følgende eksempel: Modsat til ordet "negativt" bliver ordet. ?

a) mislykket b) kontroversielle c) vigtigt; d) tilfældigt e) positiv.

I dette tilfælde er det korrekte svar ordet "positivt". Det understreges.

1. De første bogstaver af navnet og patronymic kaldes...? a) monogram; b) initialer c) autograf d) indeks d) anagram.

2. Humane er...? a) offentlighed b) human; c) professionel d) aggressiv e) afskedigelse

3. Systemet med syn på natur og samfund er. a) en drøm b) vurdering c) verdensbillede d) udsigter e) illusion.

4. Ordene "demokrati" og er identiske i betydning...? a) anarki

b) absolutisme; c) demokrati d) dynasti e) klasser.

5. Videnskaben om opdræt af de bedste racer af dyr og plantesorter kaldes...? a) bionics; b) kemi c) udvælgelse d) botanik e) fysiologi.

6. En kort oversigt, et kort resumé af indholdet af bogen, foredrag, rapport er. a) afsnit b) citat c) rubrik; d) uddrag e) synopsis.

7. Læsbarhed, dyb og bred viden - dette...? a) intelligens b) erfaring; c) erudition g) talent e) Conceit.

8. Manglende interesse og aktiv deltagelse i miljøet er. a) rationalitet b) passivitet c) følsomhed d) inkonsekvens e) ringehed.

9. Kodeksen for ethvert område af menneskeliv og aktivitet kaldes...? a) revolution; b) beslutning c) tradition d) kode e) projektet.

10. Det modsatte af begrebet "hyklerisk" vil være. a) oprigtig; b) kontroversielle c) falsk; d) høflig; e) afgørende

11. Hvis tvisten slutter i gensidige indrømmelser, så taler de om...? a) kompromis b) kommunikation c) forening d) forhandlinger e) modsigelse

12. Etik er Fr.'s undervisning. a) psyke; b) moral; c) natur d) samfund

13. Det modsatte af begrebet "identisk" vil være...? a) identisk b) den eneste c) imponerende d) forskellige; e) isoleret.

14. Fritagelse for afhængighed, fordomme, ligningen af ​​rettigheder er. a) loven b) udvandring c) visning d) handling e) frigørelse

15. Oppositionen er...? a) modstand b) samtykke c) udtalelse d) politik; e) opløsning.

16. Civilisation er... ? a) dannelse; b) antikken; c) produktion d) kultur; e) kommunikation.

17. Ordene "prioritet" og er identiske i betydningen...? a) opfindelse; b) ideen; c) valg; d) primacy; e) lederskab.

18. Koalition er. a) konkurrence b) politik; c) fjendtlighed d) brud e) forening.

19. Ordene "altruisme" og er identiske i betydningen...? a) filantropi b) forhold c) høflighed d) egoisme

20. En person, der er skeptisk til fremskridt er...? a) en demokrat b) en radikal; c) konservativ d) en liberal;

Beskrivelse og eksempler på et sæt opgaver 2A.

Forresten, som er på venstre side af formen, skal du vælge mellem de fire foreslåede ord sådan, at det ville falde sammen med det i betydningen, det vil sige ordet er et synonym. Dette ord skal understreges. Vælg modigt kun ét ord.

Eksempel: århundrede: a) historie; b) århundrede c) begivenhed d) fremskridt. Det rigtige svar er "århundrede". Derfor er dette ord understreget.

Næste eksempel: prognose - a) vejr; b) rapportere

c) forudsigelse d) grunden. Her er det korrekte svar ordet "forudsigelse". Det understreges.

Opgave nr. 2 A.

1. Progressiv - a) intellektuel b) avanceret c) klog; d) forsinket.

2. Aflysning - a) underskrivelse b) aflysning c) meddelelsen d) forsinkelse.

3. Ideel - a) fantasi; b) fremtiden c) visdom d) Excellence.

4. Argument - a) argument; b) samtykke c) tvisten g) sætning.

5. Myte - a) antikken; b) kreativitet c) tradition d) videnskab

6. Immoral - a) stabil; b) vanskelig; c) ubehageligt d) umoralsk

7. Analyse - a) Fakta b) analyse c) kritik d) dygtighed.

8. Reference - a) kopi b) form c) grundlaget d) prøve.

9. Sfærisk - a) aflang b) sfærisk; c) tom d) volumetrisk

10. Socialt - a) accepteret b) fri; c) planlagt d) offentlige.

11. Gravity - a) attraktion; b) afstødning c) vægtløshed g) stigning.

12. Sentimental - a) poetisk; b) følsom c) glædelig; d) mærkeligt..

13. Eksport - a) salg b) varer c) eksport d) handel.

14. Effektiv - a) nødvendigt b) effektiv c) beslutsom d) særlige.

15. Moral - a) etik; b) udvikling c) evner d) højre..

16. Ændre - a) arbejde b) at observere c) at studere d) ændre.

17. Radikal - a) radikal; b) returnere c) den sidste; d) forsinket.

18. Negativ - a) mislykket b) falsk; c) negativ; d) skødesløs

19. Subjektiv - a) praktisk; b) offentlighed c) personligt d) skjult.

20. agrarisk - a) lokal; b) økonomisk; c) jord; d) bonde.

Beskrivelse for eksempel opgavesæt nummer 3

Du bliver tilbudt tre ord. Der er en klar forbindelse mellem det første og det andet ord. Der er en lignende, den samme forbindelse mellem det tredje og et af de fem ord, der tilbydes at vælge imellem. Dette ord skal du finde og understrege.

Eksempel: sang: komponist = plan :?

a) lufthavn b) flyvning c) designeren d) brændstof e) fighter.

Det korrekte svar er "konstruktør". Derfor er dette ord understreget. Næste eksempel: godt: ondt = dag:?

a) solen; b) nat; c) en uge d) onsdag; e) dag.

Her er det korrekte svar ordet "nat", så det understreges.

Opgave nummer № FOR.

1. Verb: konjugat = substantiv :? a) ændre; b) form c) at bruge; d) hældning d) skrive.

2. Koldt: varmt = bevægelse :? a) inerti b) fred; c) et molekyle; d) interaktion.

3. Columbus: Traveler = jordskælv:? a) opdageren b) dannelsen af ​​bjerge c) udbrud d) ofre e) naturligt fænomen.

4. Addendum: Beløb = Faktorer :?

a) forskellen b) divider; c) arbejdet d) multiplikation e) nummer.

5. Slaveholdere: borgerskabet = slaver :?

a) slavesystem b) borgerskabet c) slaveejerne d) ansatte arbejdstagere e) fanger.

6. Fern: Spore = Pine :?

a) en bump; b) nål; c) en plante d) frø e) gran.

7. Digt: poesi == story; ?

a) en bog b) en forfatter c) historie; d) forslag e) prosa.

8. Bjerge: højde - klima :? a) lettelse b) temperatur; c) natur d) geografisk breddegrad e) vegetation.

9. Plante: stamme = celle :? a) kernen b) kromosom; c) protein; d) et enzym e) division.

10. Rigdom: fattigdom = livsstil :? a) serfs; b) personlig frihed c) ulighed d) privat ejendom e) feudal system.

11. Start: Afslut = Prologue :? a) titel b) introduktion c) klimaks d) handling d) epilog.

12. Lyn: lys = fænomen af ​​:?

a) en sten; b) bevægelse c) tyngdekraften d) vægt e) Jorden.

13. Primitivt fælles system: Slavesystem == Slavesystem :?

a) socialisme b) kapitalisme c) slaveejerne d) staten e) feudalisme

14. Roman: kapitel = digt :? a) digt; b) rim; c) stanza; d) rytme e) genre.

15. Varme: liv = ilt :? a) gas; b) en plante d) udvikling e) åndedræt.

16. Figur: trekant = tilstand af materie :? a) væske; b) bevægelse c) temperatur; d) vand e) molekyle.

17. Rose: blomst = kapitalistisk :? a) operation b) arbejdstagere c) kapitalisme d) klasse e) fabrik.

18. Fald i atmosfæretryk: Nedbør = anticyklon :?

a) godt vejr b) cyclon; c) klima g) luftfugtighed e) meteorologisk service.

19. Rektangel: plan = kube :? a) rum; b) ribben c) højde; d) en trekant d) side.

20. Krig: død = privat ejendom :? a) de feudale herrer b) kapitalisme c) ulighed d) slaver e) serfs.

21. Numeral: antal = verb :? a) gå; e) handling c) nadveren d) del af tale d) konjugat.

22. Nord: Syd = Nedbør :? a) ørkenen b) stangen c) regn; d) tørke e) klima.

23. Diameter: radius == cirkel :?

a) bue; b) et segment c) segment d) linje e) en cirkel.

24. Epitel: væv = aorta :?

a) hjerte; b) et internt organ c) arterie d) ven; d) blod.

25. Hammer: hammer == generator :?

a) forbinde b) producere c) inkludere; d) ændre e) varme.

Beskrivelse og eksempler på opgavesæt nummer 4. Du får fem ord. Fire af dem er forenet af et fælles træk. Det femte ord passer ikke til dem. Det skal findes og understreges. Kun ét ord kan være overflødigt.

Eksempel: a) en plade, b) en kop; c) bord; d) pan; e) kedel. Den første, anden, fjerde og hæle af ordet angiver retter, og det tredje ord er møbler. Derfor understreges det.

Følgende eksempel: a) gå; b) hoppe c) at danse d) at sidde d) løbe.

Fire ord indikerer bevægelsens tilstand, og ordet "sit" betyder fred. Derfor understreges det understregede ord "sit."

Opgave nr. 4A

1. a) præfikset b) præposition c) suffiks; d) slutter e) rod.

2. a) direkte b) en rhombus c) et rektangel d) firkantet; d) en trekant.

3. a) barometer, b) skovl c) termometer d) kompas d) azimut.

4. a) slave ejer b) en slave c) en bonde; d) arbejdstager e) håndværkere

5. a) ordsprog b) et digt c) digt; d) historie; e) historie.

6. a) cytoplasma b) mad; c) vækst d) irritabilitet e) reproduktion.

7. a) regn; b) sne; c) udfældning; d) frost; d) hagl.

8. a) en trekant b) et segment c) længde d) firkantet; e) en cirkel.

9. a) landskab b) mosaik; c) ikon; d) fresco e) børste.

10. a) essay b) en roman; c) historie; d) plot; e) historie.

11. a) parallelt b) kort c) meridian d) ækvator d) pol.

12. a) litteratur b) videnskab c) maleri d) arkitektur e) kunstnerisk håndværk

13. a) længde b) meter; c) masse; d) volumen e) hastighed.

14. a) kuldioxid b) lys; c) vand d) stivelse e) chlorophyll.

15. a) prologen b) klimaks c) oplysninger d) udveksling d) epilog.

16. a) hastighed b) oscillation c) styrke d) vægt e) tæthed

17. a) Cuba b) Japan; c) Vietnam; d) Det Forenede Kongerige e) Island.

18. a) produkt b) byen; c) fair; d) subsistensproduktion e) penge.

19. a) beskrivelse b) sammenligning c) karakteristisk d) et eventyr e) allegorie

20. a) aorta b) venen c) hjerte; d) arterie e) kapillær

Beskrivelse for eksempel opgavesæt nummer 5

Du bliver tilbudt to ord. Det er nødvendigt at afgøre, hvad der er fælles mellem dem. Prøv i hvert fald at finde de mest almindelige tegn på begge ord. Skriv dit svar ved siden af ​​det foreslåede ordpar.

Eksempel: gran - fyrretræ. Det rigtige svar vil være: "nåletræer". Disse ord skal skrives ud for det foreslåede par ord.

Det næste eksempel: regnhale. Det korrekte svar ville være:

"Rainfall". Dette ord skal skrives.

Opgave nr. 5A

2. Botanik - zoologi.

3. Feudalisme - kapitalisme.

4. Tale - episk.

5. Gas er flydende.

6. hjertet er en arterie

7. København - Managua.

8. Atom-molekyle.

10. Videnskab er kunst.

11. Persistens er mod.

12. Ampere - volt.

13. Kanalen - dæmningen.

14. Mosaic - et ikon.

15. Skyer - Nedbør.

16. Beløb er et arbejde.

17. Allegory - beskrivelse.

Beskrivelse og eksempler på opgave nummer 6

Vi tilbyder dig en række tal ordnet efter en bestemt regel. Din opgave er at bestemme nummeret som ville være en fortsættelse af den tilsvarende serie og skrive den. Hver række er bygget efter sin regel. I nogle opgaver, når du finder reglen for konstruktion af en serie, skal du bruge multiplikation, division og andre handlinger.

Eksempel: 2,4,6,8,10.

I denne serie er hvert efterfølgende nummer 2 mere end det foregående. Derfor skal du skrive 12, som bliver det næste nummer.

Det følgende eksempel: 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12.

I denne serie tilføjes 2 og 3 skiftevis. Næste nummer skal være 10. Det skal skrives.

spore bregne = fyr- (kegle, nål, plante, frø, gran)

Det rigtige svar er Bump.

Andre spørgsmål fra kategorien

1. Giv fødsel. side - mor, fremmede - mormor 2. bedre godt humør end sødt patty. 3. var i stand til hænder kender ikke kedsomhed. 4. mor købte guld ringen. 5. Varm. jakke hængende i garderobe. 6. Vi flyttede til det nye. huset..
2. Enig på adjektiver med parentes.
Vanskeligt (ord, spørgsmål, opgave, sætninger). Vanskeligt (forretning, arbejde, karakter, dage). Enkel (beslutning, person, brøkdel, folk). Direkte (vinkel, løsning, linje, gade). Langt (vej, sø, region, land). Tidligt (forår, solopgang, morgen, frost). Stille (sø, time, aften, vejr). Frisk (brise, linned, avis, grøntsager). Stærk (parfume, valnød, klud, sundhed).

Det er nødvendigt at lave 4-5 sætninger på dette billede ved hjælp af demonstrative pronomen: han, dette, sådan, så meget, dette).

Læs også

1) Hans viden er dyb og stærk.
2) Tiger dyr er yderst smuk
3) Brown fyrretræer faldt nåle
4) Bladene ryster underbenet

Om vinteren (vinter) er et juletræ den bedste skov (skov) træ. I måneder (en måned) kan hun fodre både et egern, en doer og en baluster og en flagermus. De vil finde mange velsmagende frø (frø) i gran (gran) kegler.

to sem_chka i fornication sump frø af fyr og gran. Begge sem_chka gik til en
hul tæt på en stor flad sten. Siden da kan allerede to år være disse gran
og fyr sammen r_stut. Deres rødder med lidt (år) sammenflettet deres kufferter t_nuli
(c) nær toppen af ​​lyset, står op til cirklen hinanden.

Træer af forskellige racer b_rolis indbyrdes
ved rødder til p_tanie, ved grene til luft og lys. Kom op med alt ovenstående fedt
med kufferter kørte de tørre knuder ind i levende kufferter og nogle gange (videre) igennem
Prokloli ven (ven).

Ond vind arrangeret træer dette
(ikke) et godt liv ville komme her nogle gange for at læse dem. Og så stønnede træerne og
hylede i al hovmod som en levende ting, som kanterelle (un) sov om natten
skubbet op sin skarpe mordoch (?) ku
. Før tæt var levende
til skabningerne dette stønner og hylende et fyrretræ og spiste det hunden i den fortabte sump
hørte ham hylende fra længsel efter en mand.

1. Spektret afspejler (forskellige, alle) farverne i regnbueørret rød, orange, gul, blå, lilla, grøn, brun. 2. Barrer (træer, planter) lærk, fyr, gran, cedertræ i de nordlige skove. 3. Upretensiøs (blomster, planter, urter) kamille, majestæt blomster, valmuer, tobak, engarnat, de ligner alle barndom i landsbyen 4. (fra overalt, overalt) lugtede af foråret og fra den fugtige jord og fra de sparsomme knopper af træer og fra floden, usynlig ud over haverne.
2. Lav en syntaktisk analyse af en todelt sætning, morfologisk analyse af ord: sejr. FREMRAGT, fra overalt.
Hjælp hvem der måske har brug for i morgen

1) I Moskva mere end otte hundrede gade timer. 2) Omkring tre hundrede millioner år siden var vores jord slet ikke den samme som nu. Nogle træer nåede næsten fyrre meter. 3) I oldgræsk kaldes ordet stadion ofte længdeforanstaltningen, svarende til seks hundrede græske fødder, ellers - et hundredeogtredive trin eller den afstand, som en person går i to minutter. 4) En voksen majs plante fordamper omkring otte hundrede gram vand om dagen. 5) Det er interessant, at bananen når en højde på seks til syv meter, og bambuset - 40 meter. 6) Pines lever op til tre hundrede fireogfyrre fire hundrede år og nåede tredive femogfyrre meter i højden. 7) De første mikroskoper gav en stigning på op til to hundrede og halvfjerds gange og moderne lysmikroskoper - op til tre tusind seks hundrede gange.

Pine spore bregne

Advarsel!
- Ingen vil se i testen resulterer dit navn eller billede. I stedet vises kun køn og alder. For eksempel "Kvinde, 23" eller "Mand, 31".
- Navn og billede er kun synlige i kommentarerne eller andre indlæg på hjemmesiden.
- Du behøver ikke give rettigheder i VC, undtagen generelle oplysninger.

Hvis du er blevet registreret før.

Advarsel!
- Ingen vil se i testen resulterer dit navn eller billede. I stedet vises kun køn og alder. For eksempel "Kvinde, 23" eller "Mand, 31".
- Navn og billede er kun synlige i kommentarerne eller andre indlæg på hjemmesiden.
- Du behøver ikke give rettigheder i VC, undtagen generelle oplysninger.

I tilfælde af problemer, kontakt [email protected]

Metodologi "Erudite" (Skoleprøve for mental udvikling / STEP under redaktionen for KM Gurevich som modificeret af G.V. Rezapkina)

Vægte: Udviklingsniveauet for mentale operationer - etablering af analogier, klassifikation, syntese, søgen efter mønstre; grad af mastering skole begreber inden for sociale, humanitære, naturlige, fysiske og matematiske videnskaber

Test opgave

Metoden er designet til at bestemme styringen af ​​en række begreber i skolens læseplan, dannelsen af ​​grundlæggende tankeprocesser og udviklingen af ​​verbal intelligens af elever i lønklasse 8-9.

Erudite-metoden kan bruges til at vurdere succesen af ​​uddannelse til forskellige grupper af studerende og effektiviteten af ​​forskellige programmer og undervisningsmetoder.

Testbeskrivelse

Teknikken består af fire opgaver, der hver især afslører udviklingsniveauet for de grundlæggende mentale operationer (etablering af analogier, klassifikation, generalisering, søgen efter mønstre) på materialet i fysisk og matematisk naturvidenskab, social og humanitær fagcyklus. Opgaverne i den fjerde serie er rettet mod at studere evnen til at analysere og syntetisere tegnoplysninger.

Udførelse af denne teknik kræver intens mentalt arbejde i løbet af lektionen. Derfor er det uønsket at gennemføre det i den første og sidste lektion, såvel som på de dage, hvor kontrolarbejdet er planlagt.

Arbejdet på dejen tager en lektion. Hvis der ikke er nogen mulighed for at få killene siddende en efter en, skal psykologen nøje overvåge, at gutterne ikke snyder fra hinanden. Hver elev på skrivebordet skal have et svarformular og en liste over opgaver.

I. Instruktion

Tre ord er givet. Det første og andet ord er relateret til betydning. Af de fire ord vælger du den, der er forbundet med den tredje, som den første med den anden. I formularen ud for jobnummeret skal du skrive sit brev.

  pilot: fly = driver :?

Piloten styrer flyet, chaufføren - toget. Det rigtige svar er tog (b).

Testmateriale
 1. Slaveholdere: kapitalister = slaver :?
  1. slavesystem;
  2. bourgeoisiet;
  3. lønmodtagere
  4. fanger.
 2. Rigdom: fattigdom = livsstil :?
  1. livegne;
  2. personlig frihed
  3. ulighed;
  4. privat ejendom.
 3. Primitivt system: slavesystem = slavesystem :?
  1. socialistisk system;
  2. kapitalistisk system;
  3. demokratiske regering
  4. feudale system.
 4. Rose: flower = doctor :?
  1. besættelse;
  2. kontor;
  3. speciale;
  4. profession.
 5. Krig: død = privat ejendom :?
  1. feudalisme;
  2. kapitalisme;
  3. ulighed;
  4. slaver.
 6. Digt: poesi = fortælling :?
  1. prosa;
  2. en forfatter
  3. historien;
  4. forslag.
 7. Start: finish = prologue :?
  1. header;
  2. introduktion;
  3. klimaks;
  4. epilog.
 8. Romerske: kapitel = digt :?
  1. digt;
  2. rim;
  3. strofe;
  4. rytme.
 9. Numeral: nummer = verb :?
  1. konjugation;
  2. effekter;
  3. fællesskab;
  4. del af tale.
 10. Verb: konjugat = substantiv :?
  1. at ændre;
  2. form;
  3. bruge;
  4. at hælde
 11. Columbus: Traveler = jordskælv :?
  1. naturligt fænomen;
  2. bjerg dannelse;
  3. udbrud;
  4. ofrene.
 12. Nord: Syd = Nedbør :?
  1. ørken;
  2. pol;
  3. regn;
  4. tørke.
 13. Fern: Spore = Pine :?
  1. en bump;
  2. frø;
  3. en plante;
  4. gran.
 14. Plante: stamme = celle :?
  1. division;
  2. kromosom;
  3. kerne;
  4. et enzym.
 15. Fald i atmosfæretryk: Nedbør = anticyklon :?
  1. klart vejr;
  2. cyklon;
  3. tordenvejr;
  4. fugtighed.
 16. Figur: trekant = tilstand af materie :?
  1. væske;
  2. bevægelse;
  3. temperatur;
  4. vand.
 17. Rektangel: fly = kube :?
  1. side;
  2. ribben;
  3. højde;
  4. volumen.
 18. Diameter: radius = omkreds :?
  1. bue;
  2. segment;
  3. segment;
  4. en cirkel.
 19. Koldt: varmt = bevægelse :?
  1. inerti;
  2. fred;
  3. hastighed;
  4. interaktion.
 20. Addends: sum = faktorer :?
  1. forskel;
  2. divider;
  3. arbejdet
  4. multiplikation.
II. instruktion

Fire ord er givet, hvoraf tre er forenet med en fælles funktion. Find et ord, der ikke har denne funktion, og skriv sit brev i formularen.

a) en ko; b) hest; c) hund; d) ulv.

Tre ord refererer til husdyr, og den fjerde - vilde. Så det korrekte svar er d) en ulv.

Testmateriale
 1. a) slave ejer b) en slave c) bonde; d) arbejdstager
 2. a) sociologi b) psykologi c) pædagogik d) teknologi.
 3. a) Kutuzov; b) Suvorov; c) Ushakov; d) tærter
 4. a) kejseren b) en adelsmand c) kongen d) lederen.
 5. a) FN b) NATO; c) OSCE d) AOZT.
 6. a) præposition b) rod; c) suffiks; d) slutter.
 7. a) ordsprog; b) digt; c) digt; d) historie.
 8. a) Akhmatova; b) Blok; c) vasnetsov d) Gumilyov.
 9. a) prolog b) plot; c) kryds d) epilog.
 10. a) beskrivelse b) sammenligning c) karakterisering d) legenden.
 11. a) barometer b) azimut; c) termometer d) kompas.
 12. a) cytoplasma; b) mad; c) højde; d) irritabilitet
 13. a) Linna; b) Pavlov; c) Mikoyan; d) Darwin.
 14. a) aorta b) venen c) hjerte; d) arterie.
 15. a) carbondioxid; b) lys; c) vand d) stivelse.
 16. a) parabola b) hyperbolt; c) brudt d) lige.
 17. a) sukkerarter b) Alferov; c) Landau; d) Pasternak.
 18. a) længde b) meter; c) masse; d) volumen.
 19. a) hastighed b) wobble; c) vægt d) tæthed.
 20. a) en cirkel b) en diamant c) et rektangel d) en trekant.
III. instruktion

Givet et par ord. Vælg mellem fire muligheder den, der udtrykker de mest essentielle tegn for begge ord.

Det korrekte svar er d, fordi det mest nøjagtigt afspejler de væsentlige egenskaber ved disse begreber.

Testmateriale
 1. Feudalisme - kapitalisme:
  1. samfundsstruktur,
  2. regeringsformer
  3. ulighed;
  4. social orden.
 2. Radio - TV:
  1. metoder til informationsoverførsel
  2. medierne
  3. videnskabsresultater;
  4. former for menneskelig eksponering.
 3. Videnskab - kunst:
  1. typer af kreativitet;
  2. intelligens;
  3. kultur;
  4. områder af menneskelig aktivitet.
 4. Skole - Institut:
  1. uddannelse;
  2. bygning;
  3. uddannelsesinstitutioner
  4. måder at få viden på.
 5. Monarki - Demokrati:
  1. statssystem;
  2. regeringsformer
  3. regering;
  4. samfundets struktur.
 6. Tale - episk:
  1. litterær genre;
  2. fiktion;
  3. folklore;
  4. litterært arbejde.
 7. Prolog - klimaks:
  1. litterær modtagelse;
  2. elementer af et litterært arbejde
  3. kunstneriske faciliteter;
  4. måder at præsentere.
 8. Verb - adjektiv:
  1. de vigtigste medlemmer af forslaget
  2. dele af tale;
  3. mindre medlemmer af forslaget
  4. sproglige termer.
 9. Classicisme - Romantik:
  1. stil;
  2. genrer;
  3. kunstnerisk stil;
  4. retninger i kunst.
 10. Definition - omstændighed:
  1. medlemmer af forslaget
  2. dele af tale;
  3. typer af tilbud;
  4. afklarende ord.
 11. Asien - Afrika:
  1. land;
  2. kontinenter;
  3. kontinenter;
  4. dele af verden.
 12. Heart - Artery:
  1. kredsløbsorganer;
  2. anatomi;
  3. kredsløbssystemet;
  4. organer.
 13. Skyet - Nedbør:
  1. naturlige fænomener;
  2. regn;
  3. vejret;
  4. atmosfæriske fænomener.
 14. Fedtproteiner:
  1. biologiske stoffer
  2. sporstoffer;
  3. organisk materiale
  4. kemisk sammensætning af kroppen.
 15. Kanal - dæmning:
  1. vandkraftværker;
  2. vandfaciliteter
  3. damme;
  4. vandbarrierer.
 16. Beløb - produkt:
  1. matematiske vilkår
  2. beregning;
  3. resultater af matematiske operationer
  4. beregningsresultater.
 17. Gas - væske:
  1. molekyle;
  2. tilstand;
  3. kemisk stof
  4. aggregerende tilstand af materie.
 18. Diffraktion - interferens:
  1. bølge fænomener;
  2. lysbølgeegenskaber;
  3. naturlige fænomener;
  4. fysiske vilkår.
 19. Ampere - volt:
  1. elektricitet;
  2. fysiske vilkår
  3. måleenheder af elektrisk strøm;
  4. fysikforskere.
 20. Sine - cosinus:
  1. kvadratiske funktioner;
  2. trigonometriske funktioner;
  3. lige funktioner
  4. ulige funktioner.
IV. instruktion

Tal i hver række er arrangeret efter en bestemt regel. Du skal forstå dette mønster og skrive ned i form af svar nummeret der fortsætter denne talserie. I nogle tilfælde er det nødvendigt at udføre aritmetiske operationer for at finde et mønster.

Flere Artikler Om Orkideer